top of page

דילמות מתקופת השואה

מבחר סרטונים מהצגות לבתי ספר, הכנות מסע לפולין

וערבי הורים וילדים בסיכום משלחות נוער ברחבי הארץ

ההצגה "להיכנס לנעליים שלהם" הצגה אינטראקטיבית

מבוססת על תיעודים אמיתיים של שורדי שואה

הצגה מקום של תקווה באשכול פיס רחובות 12.12.2018
צפייה בסרטון