top of page

ההצגות שלנו

הצגה התליון - מקום של תקווה
צפייה בסרטון

   התליון  

הצגה אינטראקטיבית בשיתוף הקהל

סיפור אהבתם של זוג צעיר בתקופת השואה 

 השואה הפגישה ביניהם אך גם קטעה את אהבתם

.כעת כעבור 70 שנה הם נפגשים שוב

.ונזכרים בנקודות הזמן ובדילמות ששינו את חייהם

.הצגה מרגשת ועוצמתית שלא משאירה אף עין יבשה

ההצגה מלווה בדיון עם הקהל