top of page

הכנות מסע לפולין

הצגות התאטרון מעניקות הכנה משמעותית לקראת המסע לפולין

, ההשתתפות בדילמות, השיח

הדיון סביב הקושי ההישרדותי של היהודים בתקופת השואה

 מכין את הקהל  באופן מקצועי ומרגש לקראת המסע הקשה

בני נוער רבים שהתנגדו ליציאה לפולין לאחר השתתפות בהצגות

הדגישו את הצורך שלהם  לדעת יותר ולהצטרף למסע

המסע לפולין הוא מסע שמרטיט את הלב

והמוח האנושי לא מצליח להבין את עוצמת הרוע 

והאכזריות שסבלו היהודים בתקופת השואה

 

"העולם שתק" "להיכנס לנעליים שלהם" ו"התליון" 

,הן שלוש הצגות שכתובות היטב 

מבוססות על דילמות אמיתיות שמעניקות לקהל הזדמנות

לסדר את המחשבות לדבר על  הזוועות

ולהכין את המוח ואת הלב לפני הביקור הקשה בפולין

ההכנה לקראת המסע היא הכרחית

ולתאטרון מקום של תקווה יש את כל הכלים כדי לעשות זאת

בדרך הטובה ביותר

bottom of page