חשיפה להצגה

רכז\ת יקר\ה

מצורף בזאת הזמנה אישית עבורך

להצגה האינטראקטיבית הראשונה בישראל

בנושא השואה

ההצגה מיועדת למגוון רחב של קהלים

תלמידי חטה"ב, תלמידי תיכון, ימי עיון

והכנות מסע לפולין