top of page

חשיפה להצגה

רכז\ת יקר\ה

מצורף בזאת הזמנה אישית עבורך

להצגה האינטראקטיבית הראשונה בישראל

בנושא השואה

ההצגה מיועדת למגוון רחב של קהלים

תלמידי חטה"ב, תלמידי תיכון, ימי עיון

והכנות מסע לפולין 

אין כרגע אירועים נוספים
bottom of page